BST Group förstärker den norska verksamheten med konsultbolaget JE Consult AS

BST Groups norska expansion fortsätter med förvärvet av norska sprinklerkonsultföretaget JE Consult AS vilket innebär en avsevärd kompetensförstärkning i Norge.

JE Consult AS är ett väletablerat konsultföretag som specialiserat sig på kontroller/besiktning av system samt projektering och rådgivning inom sprinkler. Transaktionen utformas som en inkråmsaffär och kommer att drivas vidare under varumärket Norsk Sprinkler AS och bildar där vårt första konsultbolag i Norge.

JE Consult AS drivs sen 2015 av brandindustriexperten John-Erik Westby. John-Erik är ett välkänt namn såväl på den norska marknaden som i nordiska sammanhang. Idag är man två anställda och affärerna bedrivs i hela Norge med utgångspunkt i Oslo.

– Jag tycker det ska bli mycket spännande att tillsammans med BST Group få möjlighet att ta ett ordentligt grepp om vår norska sprinkler- och brandskyddsmarknad. De specialisttjänster och som finns inom BST Group exempelvis sanering av PFAS i skumsläcksystem är mycket attraktivt att kunna erbjuda våra kunder här i Norge, säger John-Erik Westby, VD JE Consult AS.

JE Consult AS, som nu blir Norsk Sprinkler AS, kommer fortsätta drivas i egen organisation som BST Groups första satsning på konsultverksamhet i Norge.

– Vi är mycket nöjda med att John-Erik Westby ansluter sig och sin verksamhet till BST Group. John-Eriks långa erfarenhet och goda kontaktnät kommer bli en viktig ingrediens i vår fortsatta Norgesatsning samtidigt som det känns mycket bra att nu också bedriva konsultverksamhet på den norska marknaden. säger Peter Bühler, CEO BST Group.

Vill du veta mer om förvärvet? Vänligen kontakta:
Peter Bühler, CEO BST Group
peter.buhler@bstab.com
+46 76-001 01 51

John-Erik Westby, VD JE Consult AS
je@norsk-sprinkler.no
+47 466 30 527