BST Group utökar sin brandkonsultverksamhet genom att Brandkonsulten förvärvar BISAB

Brandkonsulten AB inledde ett nära samarbete med Invar Svensson och hans företag, Brandingenjör Ingvar Svensson AB, år 2020. Från och med den 1 februari har Brandingenjör Ingvar Svensson AB integrerats i Brandkonsulten AB:s verksamhet. Ingvar Svensson fortsätter sin roll som brandkonsult inom Brandkonsulten AB:s organisation och är nu placerad på Göteborgskontoret.

”Vi på Brandkonsulten AB är mycket glada över att Ingvar Svensson fortsätter sitt arbete som brandkonsult, nu som anställd på Brandkonsulten AB. Med Ingvars omfattande erfarenhet utgör han en värdefull tillgång för vårt växande Göteborgskontor. Tillsammans med Ingvar och Anders Wallin har vi utarbetat en modell för hur företag som agerar som underkonsulter kan integreras i Brandkonsulten AB”, säger Daniel Fridström, VD på Brandkonsulten AB.

För mer information om affären uppmanas intressenter att kontakta VD Daniel Fridström.

Vill du veta mer om affären? Vänligen kontakta:

Daniel Fridström
Mail: [email protected]
Tel: 0708-88 99 37