BST Group utökar tjänsteutbudet med brandlarm i Finland genom förvärvet av PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy

BST Group har förvärvat brandlarmsentreprenören PIL Paloilmoitinliike Consulting vilka breddar utbudet av brandskyddstjänster i Finland.

BST Group har genom förvärvet av PIL Paloilmoitinliike Consulting utökat erbjudandet av brandskydd på den finska marknaden genom att addera brandlarm som en viktig del av tjänsteutbudet.

PIL Paloilmoitinliike Consulting startades 2004 av Harri Korpela som idag driver bolaget med 17 medarbetare. Tillsammans med tidigare förvärv som gjorts i Finland är BST Group nu en stor aktör inom brandskydd på den finska marknaden. Bolaget har huvudkontor i Tuusula nära Helsingfors samt ett antal filialer vilket gör att man arbetar i hela landet.

”Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet som en separat enhet och under eget varumärke. Bolagets ledning och anställda kommer att fortsätta att arbeta i företaget och bolagets kontaktuppgifter kommer att förbli oförändrade.”, säger Harri Korpela, verkställande direktör för PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy

”Vi är mycket glada över att ha PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy som en del av BST Group gruppen vilket kommer främja våra tillväxtambitioner i Finland. Vi tror att brandsäkerhetsbranschen kommer att fortsätta utvecklas positivt och detta arrangemang kommer att göra det möjligt för oss att verka i en större enhet med större kundnytta.  PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy kommer tillsammans med Paloff också ha bättre förutsättningar att utöka sin verksamhet.”, säger Jani Hämäläinen, VD för VD Paloff Sammutusjärjestelmät Oy

”Jag är mycket nöjd med att vi nu även i Finland har adderat brandlarm som en del i vårt tjänsteutbud. Brandlarm är en central del av brandskyddet och det är inte minst viktigt för att komma vidare i digitaliseringen av de produkter och tjänster som erbjuds. Glädjande är även att PIL Paloilmoitinliike Consultings merpart av affärer ligger inom serviceområdet vilket ger oss goda möjligheter att växa inom området.”, säger Peter Bühler, VD för BST Group.

Vill du veta mer om affären? Vänligen kontakta:

Peter Bühler, VD BST Group
Mail: [email protected]
Tel: +46 760-010 151

Harri Korpela, VD PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Tel: +35844 099 8811

Jani Hämäläinen, VD Paloff Sammutusjärjestelmät Oy
Mail: [email protected]
Tel: +358-44 337 8812