Henrik Johansson blir ny verksamhetsutvecklare

Henrik Johnasson är BST-gruppens nya verksamhetsutvecklare som ska ta koncernen till nästa steg. Efter 30 år på JCI, där han lett affärsområdes- och teknikutveckling inom brandskydd, ser Henrik nu fram emot att driva gruppens innovations- och digitaliseringsresa. 

Henrik Johansson anslöt till BST-gruppen i augusti 2022. Henrik har en lång och gedigen karriär där han startade 1992 på Tyco (numera Johnson Controls International ”JCI”) där han började bygga upp den svenska verksamheten som då ännu inte fanns. Inom JCI, som är specialiserade på säkerhetslösningar och brandskydd, har Henrik bland annat haft roller som nordisk försäljningschef, avdelningschef för den svenska och finska verksamheten för sprinklerrör samt VD i Sverige. 2012 blev Henrik affärsutvecklingsansvarig för Norden och specifika affärsområden inom Europa – en roll som han nu intar inom BST-gruppen för att bland annat driva utvecklingen inom innovation, hållbarhet, teknik och digitalisering framåt.

”Det finns ett entreprenörskap inom gruppen som är spännande, ett framåtdriv som jag nu är så oerhört glad att bli del av. Jag har länge följt BST och jag vet vad de går för, de vill hitta nya instrument och marknader – och kunna kapitalisera på det”, säger Henrik Johansson, affärsutvecklingschef på BST-gruppen.

Med Henrik ombord kommer gruppen nu accelerera såväl på den tekniska som affärsmässiga utvecklingen. Henriks kontaktnät öppnar dessutom för många spännande affärsmöjligheter i både Norden och övriga Europa. Ett flertal utvecklingsprojekt med fokus på digitalisering och hållbarhet är sedan tidigare initierade samtidigt som andra är under uppstart. Enligt Peter Bühler, BST-gruppens VD, ligger rekryteringen i linje med gruppens mål inom både expansion och teknisk utveckling och ser glädjande på tillökningen.

”Henrik kommer att, med sitt stora kontaktnät och varma verksamhetssyn, driva de områden som nu är av största betydelse för oss på vår expansionsresa. Jag har följt Henrik och hans karriär genom åren och jag är glad att han valt att komma över till oss i BST-gruppen. Henrik har mitt fulla stöd och jag ser fram emot att följa hans framfart även här”, säger Peter Bühler, VD för BST-gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Johansson, ansvarig för affärsutveckling BST-gruppen
Tel: +46 70-811 85 81
Mail: henrik.johansson@bstab.com

Peter Bühler, VD BST-gruppen
Tel: +46 76-001 01 51
Mail: peter.buhler@bstab.com