KETAB AB blir en del av BST Group

BST Group utökar ambitionerna inom brandlarm med förvärvet av Ketab i Göteborg

BST Group har genom förvärvet av Ketab nu lokal närvaro med brandlarm även i Göteborgsregionen.
Ketabs verksamhet består av larmtjänster med ett tydligt fokus på service. Bolaget bildades 1981 och drivs idag av Fredrik Johansson och Tom Lillskog tillsammans med 6 medarbetare. Ketab utför larmarbeten i hela landet med fokus på Göteborgsregionen vilket geografiskt kompletterar tidigare satsningar BST Group gjort inom brandlarm. Kontor och lager finns i Bollebygd mellan Göteborg och Borås.

– Vi har sen länge haft ett djupgående samarbete med BST i Göteborg varför vi känner oss trygga med att bli en del av BST Group och ingå i ett större sammanhang. Det ska bli spännande att ta nästa steg i utvecklingen av våra affärer samtidigt som vi känner att vi kan bidra med mycket kompetens till BST, säger Fredrik Johansson, VD för Ketab.

– Att Ketab ansluter till BST Group är mycket värdefullt i våra ambitioner att stärkta affärerna inom brandlarm och kunna erbjuda kunderna ett större tjänsteinnehåll. Bolaget har en lång historik av samverkan med BST varför man passar mycket bra in i vårt erbjudande, säger Peter Bühler, CCO i BST Group.

Ketab kommer drivas vidare av Fredrik och Tom som ett av BST Groups dotterbolag i nära samverkan med BST i Göteborg.

Vill du veta mer om affären? Vänligen kontakta:
Peter Bühler, CCO BST-gruppen
Mail: [email protected]
Tel: +46 760-010 151

Fredrik Johansson, VD Ketab
Mail: [email protected]
Tel: +46 70-595 59 11