Miljöfrågor och nya regler på konferensen Brandskydd 2022

Brandskydd 2022 är Sveriges största årligt återkommande konferens om byggnadstekniskt brandskydd och genomfördes i förra veckan i Stockholm. BST-gruppen var representerade av vår nye verksamhetsutvecklare Henrik Johansson samt Lina Åteg och Magnus Nordberg från Brandkonsulten och David Tonegran från Bricon.

Henrik Johansson tillträdde i augusti som BST-gruppens verksamhetsutvecklare. På Brandskydd 2022 föreläste han om nya möjligheter att göra automatiska släcksystem mer miljövänliga, en fråga som han prioriterar i sin nya roll på BST.

– Med dagens snabba teknikutveckling finns det stora möjligheter att anpassa exempelvis sprinklersystem för att minska deras miljöavtryck. Det kan handla om allt från att ersätta dieselpumpar med elektriska pumpar utrustade med batterier, till att införa digital övervakning av system på distans och på så sätt reducera behovet av resor för drifttekniker, säger Henrik.

Är det något annat du skulle vilja slå ett slag för när det gäller släcksystem och miljö?
– Vad många inte vet är att vissa av dagens skumvätskor med fluorerade kolväten håller på att fasas ut via nya regler på EU-nivå. Det innebär att vissa skumtyper inte kommer att vara tillåtna efter årsskiftet. I vissa fall måste man ersätta komponenter i befintliga system eftersom de kan vara kontaminerade av äldre tiders skumvätskor.

Hur ska man göra om man är orolig för befintliga system som innehåller skumvätskor?
– Ett första steg är att titta på systemet på plats för att få ett bättre beslutsunderlag, och då kunna vidta eventuella åtgärder på ett genomtänkt sätt. Är man orolig får man gärna kontakta mig så kan vi diskutera mer.

På Brandskydd 2022 var BST-gruppen även representerade av Brandkonsultens Magnus Nordberg, som föreläste om nya krav i arbetsmiljölagstiftningen, samt Brandkonsultens Lina Åteg och Bricons David Tonegran, som sedan februari planerat årets konferens genom sitt arbete i programgruppen.
– Årets konferens var en av de bästa någonsin, både sett till programmet och deltagarna. Nu ska vi arbeta ännu hårdare för att toppa detta nästa år. Från programgruppens sida vill vi passa på att tacka alla som kom och gjorde Brandskydd 2022 till en fantastisk konferens, säger David Tonegran.

Vill du veta mer om miljöpåverkan och de nya EU-reglerna? Vänligen kontakta:
Henrik Johansson, ansvarig för affärsutveckling BST-gruppen
Tel: +46 70-811 85 81
Mail: henrik.johansson@bstab.com