Olov Schagerlund

Olov Schagerlund blir ny VD och koncernchef för BST Group

English version here

BST Group är stolta över att välkomna Olov Schagerlund till vår koncern som ny koncernchef. Efter 12 år som VD lämnar nu Peter Bühler över ansvaret till Olov. Detta gör att Peter kommer att kunna fortsätta med sina huvuduppgifter inom förvärv, branschrelaterade frågor och strategiska initiativ på heltid samtidigt som Olov med sin gedigna bakgrund och erfarenhet inom teknikinstallationer, automation och framförallt ledarskap, kommer att leda oss in i en spännande fas av tillväxt och utveckling.

Olov kommer närmast från fastighetsautomationsgruppen Nordomatic där han under 12 år haft motsvarande roll. Nu ansluter han sig till BST Group, där han främst är lockad av möjligheten att arbeta inom ett område som inte bara erbjuder tillväxt, utan som också är av avgörande betydelse för samhället som helhet.

Olov, berätta mer, vad motiverade dig att bli en del av vår koncern och vad ser du mest fram emot i din nya roll som koncernchef?

För det första så är ju marknadsutsikterna för brandskydd mycket goda, det är en tillväxtmarknad och det är ett område som är viktigt för samhället, vilket tilltalar mig. För det andra så har BST Group lyckats positionera sig som en ledare i Norden med affärsmässigt sunda kundrelationer och väldigt kompetent personal, det är helt enkelt ett starkt varumärke och en stark plattform att växa vidare från. Jag ser verkligen fram emot att leda BST Group att bli ännu bättre genom att växa serviceaffären, att förbättra operativ effektivitet och att bygga en riktigt vass och attraktiv internationell koncern med ett modernt och lite mer digitalt helhetserbjudande inom brandskydd.

Hur beskriver du din ledarstil och hur tror du att den kommer att gagna vår koncern?

Jag är nog känd för att vara tydlig i mitt ledarskap, jag vill verkligen att medarbetare, kunder och ägare ska veta vad som gäller och att alla kan lita på att jag menar det jag säger. Jag kan också uppfattas som lite krävande eftersom  jag verkligen vill att den verksamhet jag leder utvecklas till den mest attraktiva i branschen, med de bästa medarbetarna, bästa kunderna och bästa lönsamheten. Jag tror BST Group har alla möjligheter att bli bäst i branschen, men som alltid så krävs det kanske lite nytänk och mycket hårt arbete.

Kan du berätta om en tidigare erfarenhet som har format ditt synsätt på brandskydd och riskhantering?

Jag är inte expert på brandskydd, men jag har i tjugo år arbetat med teknikinstallationer i kommersiella fastigheter, främst inom fastighetsautomation. Brandskydd är mer regelstyrt och erbjuder ett annat sorts värde till fastighetsägarna jämfört med automation, men jag är mycket väl bekant med att arbeta i stora byggprojekt och också direkt mot fastighetsägarna. BST Group är vad jag förstår väldigt erfarna och duktiga på installation, vilket kan vara en ganska tuff affär att driva, men har också identifierat tillväxtmöjligheter inom service. Serviceaffären är jag van att utveckla, och det kan krävas lite nya arbetssätt inom paketering, prissättning, försäljning och leverans, vilket ju är spännande. Slutligen är jag också imponerad av konsultverksamheten inom BST Group. Här har vi ett konkurrenskraftigt erbjudande med många kvalificerade och kompetenta medarbetare vars betydelse ökar när teknikinnehållet i tjänsterna ökar.

Hur ser du på betydelsen av företagskultur och hur planerar du att bidra till den i vår koncern?

För att bli ledande i en bransch, och i synnerhet när verksamheten börjar närma sig 800 medarbetare i fyra olika länder, så är det viktigt att jobba med en tydlig strategi, en effektiv operativ modell och en sund företagskultur. Företagskultur är egentligen beteenden, det vill säga de sätt som vi gör saker på här på företaget. Jag ska verkligen försöka agera för att bygga en sund och prestationsinriktad företagskultur dels genom mitt eget agerande, men också gäller det för mig att främja och lyfta fram de beteenden som vi tycker är bra, såsom att leverera riktigt bra kundnytta, att omsätta hög teknisk kompetens i affärskoncept, förmåga att skapa tillväxt med nya affärer, att locka till sig nya medarbetare och få alla att trivas på jobbet, och att skapa lönsamhet genom att hålla ihop intäkter och kostnader. Samtidigt gäller det att eventuellt stoppa beteenden som inte hör till vår kultur, såsom negativitet, att skylla ifrån sig, att inte göra helt klart, att nöja sig med medelmåttigt resultat, att alltid hålla emot vid förändringar, att inte inkludera alla, att inte jobba hållbart, och så vidare. 

På vilka sätt tror du att innovation kan spela en roll i vår framtid inom brandskydd?

Det är ett jättespännande område. Branschen är regelstyrd och det är viktigt att vi levererar i enlighet med myndighetskrav och våra kunders krav, men jag ser också stora möjligheter att jobba med nya affärskoncept. De två jag direkt kommer på är att inom serviceaffären utveckla tjänster och betalningsmodeller som vänder sig direkt till fastighetsägarna och som höjer deras lönsamhet, minskar deras risker och ökar deras kravefterlevnad. Ett annat område är digitalisering, automatisering och AI. Genom att koppla upp anläggningarna så kan vi erbjuda digitala övervakningstjänster, men också samla data om anläggningarna som ytterligare kan skapa öppningar för proaktivt underhåll, nya försäljningsmöjligheter för oss, med mera. 

Hur planerar du att engagera och inspirera medarbetare på alla nivåer inom koncernen?

Min erfarenhet är att det enkla och tydliga oftast är bäst, att alla förstår vår vision och hur vi vill nå dit tror jag påverkar viljan och förmågan att jobba hårt mot den visionen. Jag önskar skapa ett positivt företagsklimat där alla tycker det är roligt och utvecklande att komma till jobbet. Att trivas med sin chef, sina kollegor och med sina arbetsuppgifter är ett stort och gemensamt ansvar. Genom att kommunicera om vad som händer runtom i koncernen så hoppas jag inspirera till innovation och att vi vågar prova nya, bättre sätt för att upplevas som en aktiv och kompetent leverantör och partner av våra kunder. 

Vilka är de viktigaste värdena som du vill att vår koncern ska omfamna under din ledning?

Viktiga värden är att fortsätta jobba med vår tekniska och affärsmässiga kompetens och leverera riktigt bra kundnytta så att marknaden vill fortsätta anlita oss. Ett annat värde är att se till att alla medarbetare får arbeta utifrån sin fulla potential, att det är tydligt vad förväntningarna är liksom möjligheterna. BST Groups tillväxtresa är ju också en personlig tillväxtresa för alla som jobbar här. Slutligen är naturligtvis det finansiella viktigt, att vi ser till att jobba effektivt, att prissätta våra leveranser rätt, att värdesätta varje timme och ser till att lönsamheten är bra.

Slutligen, vad skulle du vilja säga till alla våra medarbetare som läser den här intervjun?

Jag hoppas att du trivs och att du känner engagemang inför att vara med på BST Groups tillväxtresa. Om det finns saker vi gör bra som du vill uppmärksamma, eller saker som vi kan förbättra så får du gärna skriva en rad till mig. Jag hoppas att få träffa dig när jag nu under första månaderna planerar att besöka våra kontor runt om i Norden.